Anasayfa » Ramazan » Ramazan’da Kur’an’la buluşmak (4. 5. 6. Güz)
Ramazan’da Kur’an’la buluşmak (4. 5. 6. Güz)

Ramazan’da Kur’an’la buluşmak (4. 5. 6. Güz)

4. CÜZ

Bu cüzde Al-i İmran’ın son tarafı, Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Buna göre cüzdeki temel konular:

a- Al-i İmran suresinin baş tarafında Hıristiyanların hatalarından bahsedildi. Bunlar müteşabih olan (akılla bilinmeyen) konularda tevil yapmaları, (babasız doğmasından dolayı Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu demeleri), bir de ruhbanlık diye bir şey uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi (toplumdaki ve dünyadaki kötülüklere ve haksızlıklara sessiz kalmalarıydı). Onların müteşabihteki hatalarına, Hz.. Adem’in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı’nın oğlu denilmediği, Hz. İsa’nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikincisi hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından saldırılara karşı da cihad ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek, mağlubiyettir. Allahu Teâlâ burada Uhud savaşının analizi üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları gerektiği, münafıkların propagandasına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır..

b- Bu cüzün sonunda ise güzel bir dua vardır (3/191-194). Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesi ile ilgili duadan sonra bu surede de müteşabih konularda hata yapılmaması ile ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah’ın gücünü, otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. c- Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumdaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta-Yetimler, miras, vasiyet ve ahlâkî seviyenin korunması ile ilgili hükümler açıklanmakta, şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir.

5. CÜZ

Bu cüz Nisa suresinin ortalarında bulunmaktadır (s. 81-100). Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu cüzdeki temel konular:

a- Aile Hukuku ve Ahlâkı: Evlenilmesi yasak olan kadınlar (mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar), helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk, tevhid bilinci..

b- Savaş Hukuku ve Ahlâkı: Zalimlere karşı savaş, mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli (kasr-ı salat ve salat-ı havf şeklinde 4/101-102), Allah’ı sürekli zikretmek (4/103) ve sabırlı (dayanıklı) olmak,

c- Münafıklara Karşı Strateji: Amaçları İslâm’ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen şer güçlerin tespiti, onlarla mücadele etmek, toplumda güzel örnek olmak, selamı yaymak, tarafsız olanları kazanmak, suç oranını düşürmek, dünyevileşmeden korunmak ve ihsan sahibi olmak (her şeyi mükemmel yapmak)..

6. CÜZ

Bu cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Mâide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Buna göre cüzdeki temel konular:

a- Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudilerin ve Hristiyanların ahkam ile ilgili hataları sıralanır ve adeta Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemeleri istenir: Yahudiler Peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar, Kitaplarının hükmünü terk ettiler, Hz. Musa’dan sonra gelen Peygamberleri öldürmeye çalıştılar, suikastlar düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı-uç yorumlar yaptılar, Allah’ın kulu ve peygamberi olan Hz. İsa’ya (haşa) “Tanrı’nın oğlu” dediler.

b- Maide suresinin baş tarafında ise; helal ve haram konuları özetlenmektedir. Meselâ, behiymetü’l-enam denilen (davar, sığır ve deve cinsi) hayvanlar helal, ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah’ın yeryüzündeki sembollerine (Meselâ, Kâbe tevhidin sembolü, kurban Allah’a yakınlığın sembolü), ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak, onların kutsallığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına (mesela putlar adına) kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır (ölmeden önce yetişip kesilen helaldir). Eğitimli av hayvanın tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehl-i kitabın kestikleri helaldir, onların kadınları ile evlenmek caizdir.

c- Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise, bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm (5/6),şahitlik, cihad, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca bu gibi iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır, bu sapmaların sonunda Allah’ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır.

Hazırlayan: Rifat Oral

Yazar Hakkında: admin
İlginizi Çekebilir
Yorumlar
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Tema Tasarım | Osgaka.com
porno izle porno sex konya escort 403 Forbidden

403 Forbidden


openresty